Artykuły i informacje

czyli co w trawie piszczy

Uważność w relacjach z innymi ludźmi

Zapraszam do udziału w spotkaniach wprowadzających do interpersonalnej praktyki uważności – uważności w kontaktach z innymi ludźmi. Interpersonalna praktyka uważności (Insight Dialogue)– oznacza,  że medytujemy razem z drugą osobą, pojawia się interakcja oraz wymiana (dialog).  To właśnie relacja z innymi może dostarczać nam, jeśli jesteśmy dostatecznie uważni, wielu cennych informacji na temat nas samych. Możemy rozpoznawać i zauważać, chwila po chwili, co rozgrywa się w naszym umyśle, ciele i jakie pojawiają się emocje, kiedy doświadczamy kontaktu z drugą osobą. Takie rozpoznanie i świadomość są niezwykle ważne, bo większość naszego życia związana jest z relacjami z innymi ludźmi i właśnie w tym obszarze doświadczamy nie tylko wielu radości ale też trudności i cierpienia. Może to być na przykład poczucie izolacji, irytacja, niepewność, niepokój, strach, pomieszanie, niespełnione tęsknoty… Pierwsza i niezwykle ważna instrukcja w medytacji interpersonalnej to zaproszenie aby zatrzymać się. Taka pauza przerywa nasze nawyki reagowania i myślenia, jakie pojawiają się w kontakcie innymi. To niezbędny warunek aby w ogóle dostrzec te wzorce, które pojawiają się w sposób automatyczny i kierują naszym zachowaniem. Pauza stwarza przestrzeń do refleksji, dystansu oraz otwiera nas na nowe możliwości. Gregory Kramer, twórca  i nauczyciel interpersonalnej praktyki medytacyjnej, opisuje w książce „Insight Dialogue. The Interpersonal Path to Freedom” trzy podstawowe przyczyny, leżące u podstaw cierpienia interpersonalnego: dążenie do przyjemności oraz unikanie nieprzyjemności głód bycia widzianym oraz strach przed byciem niedostrzeżonym strach przed byciem widzianym oraz chęć bycia niewidzianym, chęć izolacji. Te zagadnienia oraz inne, ważne tematy i obszary związane z relacjami, stają się przedmiotem wspólnej kontemplacji. Interpersonalna praktyka medytacyjna stanowi wspaniałe uzupełnienie medytacji indywidualnej. W kontakcie i w dialogu z drugą osobą pojawia się efekt synergii, dzięki czemu możemy...

Powrót do teraźniejszości

Kluczowym osiągnięciem umysłu człowieka jest wizualne planowanie. Możemy wyobrażać sobie przyszłość i przewidywać różne możliwości, zanim podejmiemy realne działanie. To tak, jakbyśmy oglądali film, którego sami jesteśmy reżyserami. Dzięki takim możliwościom możemy realizować plany i osiągać cele.

Moje Okulary

Nasze życie to ciągłe relacje z innymi. Możemy patrzeć na innych i być w relacji z nimi w różny sposób. Można obrazowo powiedzieć, że masz do wyboru różne okulary, przez które możesz patrzeć na innych. Działają one jak filtry, które zmieniają obraz danej osoby i sytuacji, powstający w naszej głowie.