Program ten oferuje szczególną praktykę uważności – w relacji z drugą osobą. Rozwijanie tej praktyki powoduje, że stajemy się bardziej obecni,  spokojni i rozluźnieni w relacjach z innymi oraz bardziej życzliwi zarówno dla innych jak i dla siebie.

 Program IMP (Interpersonal Mindfulness Program), powstał jako wynik współpracy pomiędzy The Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts i Metta Programs.

Utrzymanie uważności w obszarze relacji międzyludzkich to wyzwanie. Zdarza się, że funkcjonujemy w naszych relacjach tak, jakbyśmy spali – sterowani przez nasze przypuszczenia, oceny oraz nawyki reagowania. Pełna obecność w relacjach ma ogromne znaczenie, bo nasze życie to sieć relacji społecznych i właśnie w relacjach z innymi ludźmi doświadczamy zarówno radości jak i napięcia, tęsknot, cierpienia czy pragnienia aby było inaczej niż jest.

Praktyka IMP:

 • zwiększa świadomość w kontaktach z innymi,
 • ułatwia rozpoznanie własnych nawyków reagowania w relacjach, związanych ze stresem i niepokojem,
 • wspiera nas w wychodzeniu z tych nawyków i odnajdywaniu większego rozluźnienia, spokoju i radości w kontakcie z innymi ludźmi,
 • pogłębia umiejętność głębokiego słuchania siebie samego i innych,
 • pogłębia indywidualną praktykę uważności.

 

Struktura programu IMP:

 • Osiem spotkań trwających 2,5 godziny, w skład których wchodzi:
 • indywidualna praktyka uważności,
 • praktyka interpersonalna prowadzona przez nauczyciela – oznacza to medytację w parze w drugą osobą oraz dialog, związany z konkretnymi tematami kontemplacji,
 • mini-wykłady.
 • Dzień Uważności pomiędzy czwartym i piątym spotkaniem
 • Uczestnicy otrzymują materiały tekstowe, wspierające ich w praktyce
 • Integralną częścią programu jest również praktyka pomiędzy sesjami, związana z tematem danego spotkania (zadania domowe)

Do udziału w programie zapraszam osoby, które ukończyły program MBSR
lub mają inne doświadczenie w praktyce medytacyjnej.

Jestem jedynym w Polsce, certyfikowanym nauczycielem programu IMP. Odbyłam szkolenie prowadzone przez Florence Meleo-Meyer (The Center for Mindfulness – Uniwersytet Medyczny Massachusetts) i Phyllis Hicks (Metta Programs), uprawniające mnie do prowadzenia programu IMP.

Terminy spotkań:

 • 3 IX, 11 IX,   18 IX,   25 IX,   2 X,  16 X,  23 X,  30 X – spotkania w godzinach 18:00 – 20:30
 • Dzień Uważności – 26IX (sobota), w godzinach 10:00 – 16:00

Opłata za udział w programie – 950 zł.

Miejsce: siedziba Fundacji Polski Instytut Mindfulness POLIM, ul Smolna 38.10c

Spotkanie wprowadzające dla chętnych odbędzie się w piątek 26 czerwca w godz. 18:00 – 20:00

Zapraszam do kontaktu!

Jolanta Tadeusiak