Zapraszam do udziału w spotkaniach wprowadzających do interpersonalnej praktyki uważności – uważności w kontaktach z innymi ludźmi.

Interpersonalna praktyka uważności (Insight Dialogue)– oznacza,  że medytujemy razem z drugą osobą, pojawia się interakcja oraz wymiana (dialog).  To właśnie relacja z innymi może dostarczać nam, jeśli jesteśmy dostatecznie uważni, wielu cennych informacji na temat nas samych. Możemy rozpoznawać i zauważać, chwila po chwili, co rozgrywa się w naszym umyśle, ciele i jakie pojawiają się emocje, kiedy doświadczamy kontaktu z drugą osobą.

Takie rozpoznanie i świadomość są niezwykle ważne, bo większość naszego życia związana jest z relacjami z innymi ludźmi i właśnie w tym obszarze doświadczamy nie tylko wielu radości ale też trudności i cierpienia. Może to być na przykład poczucie izolacji, irytacja, niepewność, niepokój, strach, pomieszanie, niespełnione tęsknoty…

Pierwsza i niezwykle ważna instrukcja w medytacji interpersonalnej to zaproszenie aby zatrzymać się. Taka pauza przerywa nasze nawyki reagowania i myślenia, jakie pojawiają się w kontakcie innymi. To niezbędny warunek aby w ogóle dostrzec te wzorce, które pojawiają się w sposób automatyczny i kierują naszym zachowaniem. Pauza stwarza przestrzeń do refleksji, dystansu oraz otwiera nas na nowe możliwości.

Gregory Kramer, twórca  i nauczyciel interpersonalnej praktyki medytacyjnej, opisuje w książce „Insight Dialogue. The Interpersonal Path to Freedom” trzy podstawowe przyczyny, leżące u podstaw cierpienia interpersonalnego:

  • dążenie do przyjemności oraz unikanie nieprzyjemności
  • głód bycia widzianym oraz strach przed byciem niedostrzeżonym
  • strach przed byciem widzianym oraz chęć bycia niewidzianym, chęć izolacji.

Te zagadnienia oraz inne, ważne tematy i obszary związane z relacjami, stają się przedmiotem wspólnej kontemplacji.

Interpersonalna praktyka medytacyjna stanowi wspaniałe uzupełnienie medytacji indywidualnej. W kontakcie i w dialogu z drugą osobą pojawia się efekt synergii, dzięki czemu możemy cieszyć się wspaniałymi owocami takiej praktyki.

Praktyka prowadzona jest z poszanowaniem potrzeb uczestników, w tym gotowości do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Insight Dialogue to ścieżka do wolności – do wychodzenia, chwila po chwili, ze starych nawyków i wzorców pojawiających się w relacjach z innymi. To ścieżka pełna szacunku, zrozumienia i współczucia dla naszego wspólnego ludzkiego doświadczenia.

Terminy spotkań:

  • niedziele, godz. 17:00 – 19:00 –  18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 19 kwietnia
  • środy, godz. 10:30 – 12:30   –  11 lutego, 15 marca, 15 kwietnia

Miejsce: Fundacja Polski Instytut Mindfulness, Warszawa, ul. Smolna 38/10c

http://www.polski-instytut-mindfulness.pl/news/48/85/Inside-Dialogue

Zapraszam do kontaktu!

Jolanta Tadeusiak

%d bloggers like this: