Piękno praktyki uważności polega na jej prostocie i jednoczesnym uzdrawiającym wpływie na nasze emocje, umysł i zdrowie.

Współczesne życie związane jest z ogromnym tempem oraz wymaganiami,  jakie stawia nam świat i jakie stawiamy samym sobie. Chcielibyśmy czerpać zadowolenie z życia i być skuteczni w tym, co robimy.

Nasze nawykowe strategie działania to nieustanne próby, usilne dążenie i kontrolowanie -staramy się co raz mocniej. Często jedynym efektem takich starań jest przeciążenie, pośpiech, stres psychiczny i jego fizyczne skutki, niezadowolenie z siebie i otoczenia. Wszyscy zbyt boleśnie doświadczyliśmy fiaska tych strategii.

W ogromnej mierze przyczynia się do tego fakt, że żyjemy na tzw. autopilocie: według ustalonej rutyny, zgodnie ze starymi umysłowymi nawykami – bez względu u na to, czy to nam służy, czy nie.

 „Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia,
powtarzając każdego dnia te same drogi…
kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia…
kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru…
kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym….”

Martha Medeiros

Sami okradamy się z energii na wiele sposobów.

Przede wszystkim nie skupiamy się w pełni na tym, co robimy. Bywa, że jemy nie czując smaku, patrzymy nie widząc, słuchamy nie słuchając i odzywamy się, nie wiedząc co tak na prawdę mówimy. Wykonujemy wiele czynności jednocześnie, wierząc w fałszywe przekonanie, że to efektywny sposób działania.

Ogromna energia marnowana jest również, kiedy pogrążamy się w różnorakich myślach, emocjach i wyobrażeniach. Pojawiają się:

  • myśli i poczucie winy dotyczące przeszłości – tego, czego już nie możemy zmienić
  • myśli i niepokoje dotyczące tego, co (jak sądzimy) pojawi się w przyszłości (nie chodzi o sprawne planowanie ale o wyczerpujące nas wyobrażenia i spekulacje)
  • oskarżanie i obwinianie siebie
  • marzenie i śnienie na jawie

Dzięki praktyce uważności – skupienia na chwili obecnej, uczymy się odzyskiwać spokój i straconą energię.

Uważność oznacza bycie skupionym i obecnym –  świadomym tego, co się dzieje w nas wewnętrznie oraz w świecie zewnętrznym. To jest niezbędny warunek aby podejmować świadome decyzje i mądre działania.

Uważność to również rozwijanie postawy życzliwości dla siebie i innych.

Piękno praktyki uważności polega na jej prostocie i jednoczesnym uzdrawiającym wpływie na nasze emocje, umysł i zdrowie.

Zapraszam do udziału w programie MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduction), opartym na praktyce uważności. Jego oddziaływanie i skuteczność zostały potwierdzone w licznych badaniach naukowych.

To rodzaj treningu dla naszych umysłów – bo tak jak możemy ćwiczyć nasze mięśnie, tak też możemy ćwiczyć nasz umysł, aby krok po kroku odzyskiwać spokój, straconą energię, równowagę emocjonalną oraz zadowolenie z życia!

Integralną częścią programu są zadania domowe.

Na program składają się :

  • indywidualne spotkanie wstępne,
  • 8 spotkań trwających każde po 2,5 godziny,
  • jeden Dzień Uważności (6-godzinny trening uważności),
  • indywidualna konsultacja po zakończeniu programu.

Tematyka poszczególnych spotkań obejmuje między innymi: radzenie sobie z trudnymi emocjami i uporczywymi myślami, jak uważnie odpowiadać na stres, uważność w relacjach.

Spotkania będą odbywały się w środy, w godz. 18:00 – 20:30.

Terminy : 18 XI, 25 XI, 2 XII, 9 XII, 16 XII, 23 XII, 13 I 2016, 20 I 2016, Dzień Uważności 16 I 2016

Miejsce: Siedziba fundacji POLIM Warszawa, ul. Smolna 10c/38

Więcej informacji na temat programu znajdziesz w zakładce http://mindful-life.pl/co-proponuje/mbsr/

Zapraszam na bezpłatne spotkanie wstępne

Jolanta Tadeusiak

psycholog, coach, mentor

certyfikowany nauczyciel MBSR,

jolanta.tadeusiak@gmail.com

 

%d bloggers like this: