Medytacja kojarzy nam się najczęściej z cichą praktyką indywidualną, kiedy zatrzymujemy się i zaglądamy w siebie, badając swoje doświadczenie w danej chwili – odczucia z ciała, myśli, emocje. Stopniowo wracamy do większego spokoju i równowagi. Jednak nasz spokój może okazać się bardzo kruchy w momencie kontaktu z innymi ludźmi.   

Duża część doświadczanego przez nas  stresu związana jest z relacjami z innymi ludźmi. Może to być tylko niewielkie napięcie albo też ogromny niepokój czy poczucie izolacji, samotności. Niezwykłym wsparciem w zauważaniu naszych nawyków reagowania w relacjach i w stopniowym wychodzeniu z więzienia tych nawyków jest szczególny rodzaj medytacji – w parze z drugą osobą (medytacja interpersonalna).

Kiedy siadamy naprzeciwko drugiej osoby – otwieramy ogromne pole do doświadczania i obserwowania własnych nawyków myślenia i reagowania, które pojawiają się w mgnieniu oka. Może to ci się nie spodoba, ale bez uważności jesteśmy przewidywalni. Potrzebujemy świadomego zatrzymania się, aby zadać sobie pytanie: co się dzieje we mnie właśnie teraz? Może odkryjesz nawyk oceniania, napięcie, strach przed oceną, chęć ucieczki czy ukrycia się, a może zauważysz niecierpliwość i starania, aby zaprezentować się w szczególny sposób? A może dostrzeżesz nawyk stałego wspierania czy pocieszania drugiej osoby? Powoli uczymy zatrzymywać się w codziennym życiu.  

Interpersonalna praktyka uważności oferuje Ci konkretne tematy do kontemplacji oraz  strukturę wraz z instrukcjami, ułatwiającymi zatrzymanie się, refleksję i zauważanie własnych  nawyków reagowania. Wszystko to dzieje się w bezpiecznej i życzliwej przestrzeni, w której możemy otwierać się na to, co pojawia się w naszych umysłach i sercach.  Stopniowo, coraz lepiej rozumiemy to, kim jesteśmy. Zauważamy też, jak dużo wspólnego mamy z innymi ludźmi, również z tymi, których surowo osądzamy.

Jedna z uczestniczek programu Uważność w Relacjach tak podsumowała swoje doświadczenie:

 „Nie zdawałam sobie sprawy, jaką siłę może mieć rozmowa z ludźmi, których nie znasz – odkrywanie swoich ograniczeń, radość z kontaktu i dobrej rozmowy: słowem – cotygodniowe oczyszczenie”.  

Jakby to było cieszyć się swoją zwykłością, traktować sprawy mniej osobiście, nie pragnąc ciągłej aprobaty? Jakby to było, gdybyśmy w kontakcie z drugą osobą potrafili zachowywać spokój i  rozluźnienie? Jakby to było, gdyby zamiast oceny czy strachu pojawiała się życzliwość i  otwartość? 

Interpersonalna praktyka uważności, dzięki konkretnym instrukcjom i tematom do kontemplacji, oferuje Ci wsparcie na drodze do pełnej obecności, większego rozluźnienia i spokoju w relacjach. To możliwe…

Więcej informacji o programie Uważność w Relacjach (Interpersonal Mindfulness Program): http://mindful-life.pl/zimowa-uwaznosc-w-relacjach/

Jolanta Tadeusiak

%d bloggers like this: