Serdecznie zapraszam na udziału w programie Uważność w Relacjach (Interpersonal Mindfulness Program IMP).  Program ten stanowi kontynuację kursu redukcji stresu MBSR i oferuje szczególny rodzaj praktyki – w relacji z drugą osobą.

Rozpoczęcie kwiecień 2017 

To okazja aby odświeżyć i pogłębić własną praktykę uważności oraz wprowadzić ją w praktyczny sposób w obszar relacji w innymi ludźmi.

Uważność i pełna obecność w relacjach to wyzwanie – bywa, że jesteśmy sterowani przez nasze przypuszczenia, oceny oraz nawyki reagowania. Uważność w obszarze relacji to zarazem umiejętność i jak każda umiejętność wymaga praktyki. W trakcie spotkań wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń, aby badać i rozwijać uważność w momencie kontaktu z drugim człowiekiem. W życzliwy sposób otwieramy się na wszystko, co pojawia się w naszych umysłach i sercach, aby lepiej poznawać siebie i stopniowo wychodzić z nawyków reagowania. Odnajdujemy dzięki temu większe rozluźnienie i spokój w relacjach. Kiedy rośnie nasza uważność – wpływa to korzystnie także na wszystkich, którzy się z nami kontaktują.

Jestem jedynym w Polsce nauczycielem programu IMP. Posiadam certyfikat ukończenia szkolenia, prowadzonego przez twórców tego programu: Florence Meleo-Meyer (The Center for Mindfulness – Uniwersytet Medyczny Massachusetts) i Phyllis Hicks (Metta Programs).

Poznaj niektóre z opinii uczestników programu IMP:

Zauważałam, jak powoli zmienia się moje nastawienie do relacji „trudnych”, jak spokojniej reaguję na sytuacje stresowe w relacjach, jak radzę sobie w czasie konfliktów. Coraz łatwiej mi okazywać życzliwość samej sobie. Wcześniej nawet nie zauważałam takiej potrzeby. Doświadczenie głębokie i mocne w przekazie oraz absolutnie oczyszczające. Małgosia

Kończę ten kurs spójna i zintegrowana. Potrafię budować ważne dla mnie relacje w sposób dający mi poczucie harmonii. Kurs ten pomógł mi zbudować osobistą relację, której piękno zaskakuje mnie samą. Pomógł mi zdobyć się na otwartość i odwagę, bez której to nie byłoby możliwe. Każde ze spotkań budowało moje zaufanie do siebie, nawet jeśli było trudne oraz szacunek i życzliwość dla innych, takich, jakimi są.

Jolu, z ogromnym szacunkiem doświadczałam tego, jak prawdziwie i autentycznie nas prowadziłaś. Bez tego niemożliwa byłaby ta niezwykła otwartość, jak zbudowała się w grupie. Mirka z Warszawy

Zauważyłem bardziej siebie i zrozumiałem konieczność dbania o siebie w relacjach. Mówienie otwarcie o swoich potrzebach jest niezbędne. Zdecydowanie poprawił się poziom życzliwości dla własnych odczuć i opinii o sobie. Marcin z Brwinowa

Program IMP:

  • zwiększa świadomość w kontaktach z innymi,
  • ułatwia rozpoznanie własnych nawyków reagowania w relacjach,
  • wspiera nas w wychodzeniu z tych nawyków i odnajdywaniu większego rozluźnienia, spokoju i radości w kontakcie z innymi ludźmi,
  • pogłębia umiejętność głębokiego słuchania siebie samego i innych,
  • pogłębia indywidualną praktykę uważności.

Struktura programu oraz terminy:

  • Na program IMP składa się 8 cotygodniowych spotkań (p 2,5 godziny każde) oraz Dzień Uważności.
  • Rozpoczęcie kwiecień 2017  – dokładne terminy niebawem
  • Spotkania będę się odbywały w godzinach 18:00 – 20:30.

Opłata za udział w programie – 900 zł (płatność w ratach)

Miejsce: Warszawa Mokotów, ul Grażyny 15, Naturalne Centrum Zdrowia

Napisz lub zadzwoń do mnie 🙂

Jolanta Tadeusiak – certyfikowany nauczyciel programu MBSR (Minfulness Based Stress Reduction) oraz programu IMP (Interpersonal Mindfuless Program), psycholog, coach, mentorka Polskiego Instytutu Mindfulness: więcej o mnie:   http://mindful-life.pl/o-mnie/

  • +48 608 419 910
  • jolanta.tadeusiak@gmail.com