Uważność w relacjach

UWAŻNOŚĆ W RELACJACH

Program IMP (Interpersonal Mindfulness Program), powstał jako wynik współpracy pomiędzy The Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society na Uniwersytecie Medycznym w Massachusetts i Metta Programs.

Stanowi kontynuację kursu MBSR i oferuje szczególny rodzaj praktyki – w relacji z drugą osobą. Praktyka ta połączona jest z uważnym dialogiem i refleksją, związaną z konkretnymi tematami spotkania.

Uważność i pełna obecność w relacjach to wyzwanie – bywa, że jesteśmy sterowani przez nasze przypuszczenia, oceny oraz nawyki reagowania. Uważność w obszarze relacji to zarazem umiejętność i jak każda umiejętność wymaga praktyki. W trakcie spotkań wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń, aby badać i rozwijać uważność w momencie kontaktu z drugim człowiekiem. W życzliwy sposób otwieramy się na wszystko, co pojawia się w naszych umysłach i sercach. Kiedy rośnie nasza uważność – wpływa to korzystnie także na wszystkich, którzy się z nami kontaktują.

Udział w programie IMP to okazja aby odświeżyć i pogłębić własną praktykę uważności oraz wprowadzić ją w praktyczny sposób w obszar relacji w innymi ludźmi.

Co może dać Ci udział w programie Uważnośc w Relacjach?

  • zwiększy twoją  świadomość w kontaktach z innymi,
  • ułatwi rozpoznanie własnych nawyków reagowania w relacjach, związanych ze stresem i niepokojem,
  • pomoże Ci w wychodzeniu z tych nawyków i odnajdywaniu większego rozluźnienia, spokoju i radości w kontakcie z innymi ludźmi,
  • pogłębi umiejętność głębokiego słuchania siebie samego i innych,
  • zwiększy życzliwość dla siebie samego,
  • pogłębi indywidualną praktykę uważności.

Jestem jedynym w Polsce nauczycielem programu IMP. Odbyłam szkolenie prowadzone przez Florence Meleo-Meyer (The Center for Mindfulness – Uniwersytet Medyczny Massachusetts) i Phyllis Hicks (Metta Programs), uprawniające mnie do prowadzenia programu IMP.

Struktura programu to 8 cotygodniowych spotkań (po 2,5 godziny każde) oraz jeden Dzień Uważności.

W skład spotkań wchodzi:

  • indywidualna praktyka uważności,
  • praktyka interpersonalna prowadzona przez nauczyciela – oznacza to praktykę w parze w drugą osobą, połączoną z uważnym dialogiem, związanym z konkretnymi tematami spotkania,
  • mini-wykłady.

Najbliższy program Uważność w Relacjach rozpoczyna się 26 września 2016 (Warszawa Mokotów). Napisz do mnie już teraz! Porozmawiamy, odpowiem na twoje pytania, opowiem więcej o programie 🙂

Serdecznie zapraszam

Jolanta Tadeusiak 

jolanta.tadeusiak@gmail.com